Hege Merakerås

Kundene

“Hege Merakerås møtte oss med en kreativ kraft og en tydelig evne og vilje til å formidle på nye måter. Det hun driver med, er framtidas formidling.” – Magne Vik Bjørkøy, produsent i NRK

 

Hege-Merakerås-kundene.jpg

Jeg har kunder fra mange ulike miljø. Men de har to ting til felles: De vet at historier påvirker oss. Og de elsker å høre dem. Her er noen av oppdragsgiverne mine.

 
 • NTNU Videre
 • Olavsfestdagene
 • TV2
 • Kirkens Nødhjelp
 • St Olavs Hospital, avd Orkdal
 • Nord universitet (tidl. HiNT)
 • Dronning Mauds Minne Høgskole
 • Husbanken
 • Luftforsvarets Musikkorps
 • Trondheim kommune
 • Bergen kommune
 • Festspillene i Bergen
 • Nordnorsk Fortellerforum
 • Kastanje design
 • Høgskolen i Sørøst-Norge
 • Oppdal kommune
 • Rennebu kommune
 • Kirkelig pedagogisk senter, IKO
 • Livsglede for eldre
 • Fortellerfestivalen i Oslo
 • BUF-Dir
 • Sør-Trøndelag legeforening
 • Nidaros bispedømme
 • Norges Politilederlag