Hege Merakerås
 

Priser

 

 
 
Hege-Merakerås-priser.jpeg
 

Et ferdig historieprogram på 20 minutter koster 6000. Prisen på de andre tjenestene mine vil variere etter hvor mange timer oppdraget krever. Du og jeg blir gjerne enige om en sluttsum på forhånd, slik at begge parter har oversikt. Timeprisen er på 895 kroner.

 
 

Foto: GERHARDSEN & KARLSEN